1/10

Οι διαφορές μεταξύ του σχολείου μας, εμπνευσμένο από την μέθοδο Reggio και των άλλων κλασσικών σχολείων.

 

 

            

Τα ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ χαρακτηρίζονται από: διατάξεις, ακαμψία, δασκαλοκεντρισμό, απομόνωση από την υπόλοιπη κοινότητα.

Τα ΣΧΟΛΕΙΑ- REGGIO επικεντρώνονται: στην ομαδική εργασία, στην συνεργασία, στην επικοινωνία, στην εκπαιδευτική διαδικασία, στην αναζήτηση, στην εξερεύνηση, στο περιβάλλον, στον αυθορμητισμό.

         

​Τα ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ έχουν μια προκαθορισμένη διδακτέα ύλη και τα υλικά που συστήνει μόνο ο δάσκαλος. Οι δάσκαλοι μεταδίδουν  τις γνώσεις που θέλουν τα παιδιά να μάθουν κι έτσι δεν αφήνουν περιθώρια για την επίλυση προβλημάτων και την έρευνα.

Στα ΣΧΟΛΕΙΑ-REGGIO η μάθηση καθορίζεται από τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς σε συνεργασία, σε ένα πλαίσιο συνεργασίας και μάθησης με τις ιδέες που ρέουν μεταξύ των παιδιών και των δασκάλων. Αυτή η προσέγγιση ενθαρρύνει την επίλυση προβλημάτων και την έρευνα.

         

Στα ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ στους τοίχους της τάξης, παραδοσιακά, κρέμεται η τελική εργασία κάθε παιδιού. Τα υλικά είναι κρυμμένα μακριά από τα παιδιά  δημιουργώντας μια αίσθηση περιορισμού της ελεύθερης έκφρασης και της έρευνας.

Στα ΣΧΟΛΕΙΑ-REGGIO οι  τοίχοι της τάξης είναι γεμάτοι με έγγραφα των παιδιών από τις εξερευνήσεις τους, τις εμπειρίες τους, τις συζητήσεις και τις εικαστικές εκφράσεις τους. Η διαδικασία μάθησης είναι αποτυπωμένη κατά τη διάρκεια της και όχι μόνο από το τελικό έργο, καθώς η διαδικασία της μάθησης είναι πολυτιμότερη από το αποτέλεσμα. Οι τοίχοι  της τάξης εδώ χρησιμοποιούνται ως εργαλείο προβληματισμού, συζήτησης και επανεξέτασης από τα παιδιά, τους γονείς και τους δασκάλους.  Όλα τα υλικά, τα οποία είναι φυσικά και ανακυκλώσιμα,  είναι στην πρόσβαση κάθε παιδιού για να τα χρησιμοποιήσει όταν είναι επιθυμητό ενθαρρύνοντας την ελεύθερη έκφραση.

             

Πολλά ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ δεν δίνουν προτεραιότητα στις εικαστικές τέχνες από πηλό, χρώματα, κολάζ, ζωγραφική, και τις τέχνες της μουσικής, του χορού, της κίνησης, και του δράματος. Θεωρούνται μόνο ως δραστηριότητες και χόμπι.

Τα ΣΧΟΛΕΙΑ-REGGIO βλέπουν τις τέχνες ως τη γλώσσα επικοινωνίας των παιδιών, επιτρέποντας στα παιδιά να έχουν ένα όχημα για την έκφραση, ανάπτυξη και γνώση.

 

Follow Us
  • Google+ Black Round
  • Facebook Black Round
  • Instagram Black Round